Welcome to Excelsior High School

From The Principal

Mr KT Vraagom – Principal

Die skool het byna 1300 leerders. Ons presteer op akademies-en sportgebied
Ons strewe om elke leerder se volle potensiaal te ontwikkel en elkeen so goed moontlik vir die toekoms voor te berei, ten einde `n nuttige burger van ons land te wees.
We as teachers are determined to stand up to all challenges and seek support of all parents and the rest of our community. Managing a high school was never an easy job. We experienced socio-economic conditions, but due to the pro-active approach and prompt action of our staff members whereby we relentlessly seek solutions, we succeeded in establishing a relatively problem- free atmosphere and positive spirit within the confines of our school.

Die wêreld verander, en so ook ons skool. Die afgelope dekade is gekenmerk deur groot veranderinge in die onderwys.Skole soos ons dit geken het, het verander na besighede wat bestuur moet word. Die opvoedingssituasie is deursuur met nuwe en weldeurdagte idees. Die enigste manier om te oorleef is om op `n sinvolle wyse saam daarmee te verander. Dit beteken nie dat jy soos die wëreld moet word nie. Dit beteken dat jy jou moet aanpas by nuwe werklikhede.

Ons sal ons kinders moet leer om persepsies te bestuur. Ons lewe almal met bepaalde waarnemings of persepsies van mekaar. Indien ons nie die persepsies kan ontmasker en mekaar werklik beter leer ken nie, gaan ons sukkel om met diversiteit te leef.
Ons kinders sal geleer word om te belê in die bou van verhoudings met uiteenlopende persone en organisasies. Met hierdie aspeke in gedagte sal Excelsior Hoërskool steeds daarin slaag om leiers vir die toekoms te lewer.

To the Webpage Team, I wish to congratulate you on your educational initiative. May you go from strength to strength with the task you have taken upon yourselves. We, at Excelsior, support you all the way. Good luck.

I thank you.
K.T VRAAGOM

Enter to learn. Leave to serve.

Latest News

Proud RCL members

Facebook