Welcome to Excelsior High

The name Excelsior means “Ever High”
Excelsior was gestig op 27 April 1982. Dit was eers bekend as Belhar Nr 2. Later was dit vernoem na Excelsior Sekondêr met die leuse “Mens Sana”
Mens Sana means a sound body in a sound mind

Leerders kom na Excelsior om goeie opvoeding te ontvang van ervare en wyse onderwysers, maar elke leerder het ‘n verantwoordelikheid teenoor die skool.
Vir die volgende vyf jaar sal die leerder by Excelsior of ‘n positiewe of negatiewe bydrae tot die groei en ontwikkeling van die skool maak. Ons vertrou dat hy/sy daardie keuses sal maak wat sal bydra tot die betekenis van die skool se naam in die samelewing, dit is om altyd te strewe na beter prestasies.

Ons wil julle hartlik by Excelsior verwelkom en hoop dat julle verblyf die volgende vyf jaar baie gelukkig sal wees en dat julle in die aktiwiteite wat die skool aanbied sal deelneem en tot pragtige jongmense sal ontwikkel.

School Uniform

GIRLS
Royal blue skirt or grey trousers
White blouse
Track top (Available at school)
White socks and black leather shoes
Royal blue and white striped school tie (Available at school)
White shorts and sweaters for physical education

BOYS
Grey trousers
White blouse
Track top (Available at school)
Grey or white socks and black leather shoes
Royal blue and white striped school tie (Available at school)
White shorts and sweaters for physical education

School Fees (2018)

R2000

Sport

 • Rugby
 • Netball
 • Soccer
 • Table Tennis
 • Hockey

Clubs and Societies

 • It’s Your Move
 • Youth Peace Academy
 • International Red Cross Association
 • Classroom Window Project
 • Gardening Project
 • Junior City Council

Learners are encouraged to join the clubs and societies.

School Anthem

Excelsior Excelsior for you we’ll do our best.
We will work as one till day is done
Till the laurels all for thee are won
We will strive and never pause to rest.
For the royal blue deserves the best
To the royal blue we will all be true
From the start to the very end
To excel, to excel in whatever we do
For you, Excelsior!

National Anthem

Nkosi Sikeleli Afrika
Maluphakanyiswu phondolwayo
Yiswa I mithanda zo yethu
Nkosi sikelela thinalusapholwa yo

Morenaboloka Setjhabasa heso
Ofwdise dintwa le matshwenyeho
Oseboloke, Oseboloke
Setjhabasa heso, Setjhabasa
South Africa, South Africa

Uit die blou van onse hemel
Uit die diepte van ons see
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand.
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.